keš študentski servis
 « podjetja
  Študentska pobuda  
Znesek na napotnici naj ne bo višji kot 400 EUR-ov.
 

Študenti in Študentska organizacija Slovenije si želijo izboljšati dav?ni status in popraviti nekatere neumnosti v novi dohodninski zakonodaji. Vlade se do študentov obnašajo kot nekakšnih sezonskih delavcev.

Prve spremembe

ŠOS je uspelo ukiniti akontacijo za zneseke na napotnici, ki ne presegajo 100.000 SIT. Sizifovo delo se nadaljuje. Potrebno je še spremeniti na?in obr?unavanja olajšave za študentsko delo, podaljašati obdobje v katerem lahko študenti uveljavljajo olajšava in odstraniti administrativne ovire. Boj se nadaljuje...

Po novem dav?nem zakonu:

- je del študentski dohodkov obdav?en po stopnji 33%, se pravi bo država vzela tudi 33% od zaslužka,
- uvedena je akontacija dohodnine, ?eprav je vlada napovedla, da 95% študentov ne bo pla?evalo dohodnine,
- obveš?anje durs-a o pri?etku dela je ukrep, ki je bil pogosto uporabljen v starih ?asi - podjetja imajo tako dodatno delo in zanimanje za študentsko delo se zmanjšuje, veliko podjetij pa je zaradi tega ukrepa v prekršku...

Sprememba zakonodaje, ki je izvedena na neresen na?in, ni se samo poslabšala dav?ni status študentov, ampak so uvedene dodatne administrativne ovire, ki podjetjem prepre?ujejo zaposlovanje študentov. Za vlado je tako problematika študentov rešena. Nobenega pa ne zanima, da del študentov živi v slabših bivalnih pogojih kot naši sezonski delavci, da štipendij skoraj da ni, da so šolnine tik pred vrati. Noben se ne zaveda, da so študentje le otroci in to mnogokrat ne pretirano premožnih strašev, od katerih je ponavadi eden o njiju zaposlen na Zavodu za zaposlovanje.

Neresnost vlad

Nova vlada je obljubila, da k spreminjanju zakonodaje povabila tudi predstavnike študentov. Jalova obljuba. Študenti o novi komisiji za spreminjanje izvedeli iz medijev.

Prejšnja vlada je podala obljubo, da se s sprejetjem nove dav?ne zakonodaje status študentov ne bo spremenil. O te obljube ni ostalo ni?, ne samo to, status študentov se je mo?no poslabšal.

Študentske akcije

Študenti in ŠOS so ponovno za?eli z zbiranje podpisov za razpis referenduma in jih tudi v treh dneh zbrali. Sedaj se sestajajo z posameznimi parlamentarnimi skupinami.

Lani je prvi osnutek zakonodaje skoraj ukinil vse olajšave za študentsko delo. ŠOS je za?el z akcijo zbiranja podpisov, zaradi volitev je vlada delno spremenila prvi osnutek, a je v novem dodala nove administrativne ovire in ohranila pa akontacijo dohodnine.

Zahtevajte svoje

Naj vas ne bo strah, zahtevaje štipedije, primerne bivalne pogoje, neobdav?eno delo... Zavedajte se da vi in vaši starši ne boste volili za tisto vlado, ki ne bo poskrbela za svoje otroke.

 
Preberite še:
» Dohodnina 2006
» Akontacija dohodnine
» Davčne olajšave
» Dohodnina in davčna osnova
» Primer izra?una dohodnine
» Študentska pobuda
Hitre povezave:
» vpis v servis
» naročanje napotnic
» prosta dela
» zaposlitve
Zadnjih 5 prostih del:
POMOČ V TRGOVINI ŠENTRUPERT
1 1
1 1
1 1
1 1