keš študentski servis
 « študenti
  Predstavitev  
Znesek na napotnici naj ne bo višji kot 100.000 SIT.
  Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve nam je podelilo koncesijo za posredovanje dela študentom in dijakom. Svoje delo opravljamo vestno in dobro. Vseskozi izboljšujemo kvaliteto našega dela in širimo krog storitev, ki našim poslovnim partnerjem prinašajo dodatne koristi in lajšajo delo. Tako bo ostalo tudi v prihodnje.


Aleksander Ogrizek, univ. dipl. ekon.
D I R E K T O R

novosti

:: Keš radio

 
Študentske novice:
Praktično izobraževanje in plačila
Zakon o dohodnini
Brez akontacije dohodnine
Izobraževanje bo malce dražje ...
Sprememba: Dav?na zakonodaja
Hitre povezave:
» naročanje napotnic
» naročanje dela
» vpis zaposlitve