keš študentski servis
 « študenti
  Prednosti  
Znesek na napotnici naj ne bo višji kot 100.000 SIT.
 
Prednosti študentskega dela
Študenti so delovna sila, ki lahko v veliki meri pripomore k uspešnosti podjetja. S svojo prilagodljivostjo, znanji in pripravljenostjo za delo so lahko pomembna pridobitev podjetja.
več o tem»
Prednosti sodelovanja z enim servisom
Danes se mnoga podjetja odlo?ajo za sodelovanje z enim servisom. Servisom, ki mu zaupajo, ki v najve?ji meri izpolni njegova pri?akovanja. Podjetje s takšnim sodelovanjem zniža stroške, porabi manj ?asa za zaposlovanje študentov, predvsem pa pove?a nadzor in preglednost nad delom študentov.
več o tem»
Prednosti Keš študentskega servisa
Naš poslovni proces temelji na osebni obravnavi poslovnih partnerjem, le tako lahko zagotavljamo kvalitetne storitve, ki pove?ujejo zadovoljstvo naših strank. Vseskozi si prizadevamo, da so naše stranke zadovoljne in da so njihove zahteve in želje izpolnjene v najkrajšem možnem ?asu.
več o tem»
Za študente
Zadovoljstvo študentov pomembno prispeva k njihovi motiviranosti uspešnosti pri delu.
več o tem»
 
Hitre povezave:
» naročanje napotnic
» naročanje dela
» vpis zaposlitve