keš študentski servis
 « študenti
  Reference  
Znesek na napotnici naj ne bo višji kot 100.000 SIT.
 

Z nami sodeluje ve? kot 200 podjetij:

A.A. DRUŽBA ZA FINAN?NO UPRAVLJANJE, D.O.O.,
AGENCIJA RS ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA,
ALLIED DOMECQ AGENCIES TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.,
AVTO CELJE D.D.,
BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA,
CB.PROMOTION REKLAMNA IN PRIPREDITVENA AGENCIJA D.O.O.,
CELJSKI SEJEM D.D. CELJE,
CENTER ZA MEDNARODNO SODELOVANJE IN RAZVOJ,
DELO ?ASOPISNO IN ZALOŽNIŠKO PODJETJE D.D., LJUBLJANA,
DNEVNIK ?ASOPISNA DRUŽBA, D.D. KOPITARJEVA 2 IN 4, LJUBLJANA,
FORMITAS, AGENCIJA ZA MARKETING D.O.O., LJUBLJANA,
HERMESQSERVIS D.O.O.,
INŠTITUT ISPRA LJUBLJANA,
INŠTITUT ZA EKONOMSKA RAZISKOVANJA, LJUBLJANA,
INŠTITUT ZA RAZISKOVANJE TRGA IN MEDIJEV MEDIANA, D.O.O.,
IXTLAN TEAM D.O.O.,
KLINI?NI CENTER LJUBLJANA,
KNJIŽNICA ŠMARJE PRI JELŠAH,
KOMPAS TURISTI?NO PODJETJE D.D.,
KONUS KONEX D.O.O. SLOVENSKE KONJICE,
KOVINTRADE D.D.,
LB LEASING D.O.O., LJUBLJANA,
MERCATOR SVS TRGOVINA, STORITVE D.D.,
METRO D.D.,
MKM INŽENIRING, D.O.O.,
NIVO, GRADNJE IN EKOLOGIJA, D.D., CELJE,
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.,
OB?INA ROGAŠKA SLATINA,
OB?INA ŠMARJE PRI JELŠAH,
OBMO?NA OBRTNA ZBORNICA MARIBOR,
OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA, D.O.O.,
POMURSKI SEJEM D.D. GORNJA RADGONA,
POSPEŠEVALNI CENTER ZA MALO GOSPODARSTVO LJUBLJANA,
POŠTA SLOVENIJE D.O.O.,
PREŠERNOVA DRUŽBA D.D.,
RADENSKA - ZDRAVILIŠ?E PODJETJE ZA ZDRAVSTVO,TURIZEM IN GOSTINSTVO RADENCI.D.O.O.,
RADIO ŠTAJERSKI VAL D.O.O. ŠMARJE PRI JELŠAH,
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA JAVNI ZAVOD, LJUBLJANA,
SKUPNOST ZAVODOV OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI CELJSKE REGIJE,
SLOVENIJA ONLINE - SIOL INTERNET D.O.O.,
SLOVENIJALES TRGOVINA D.O.O.,
SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠ?E OPERA IN BALET LJUBLJANA,
SPEED, MEDNARODNA ŠPEDICIJA, D.O.O.,
STUDIO MODERNA D.O.O.,
TERME DOBRNA, TERMALNO ZDRAVILIŠ?E D.D.,
TERME OLIMIA D.D.,
UNIVERZA V LJUBLJANI,
UNIVERZA V LJUBLJANI, EKONOMSKA FAKULTETA,
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ARHITEKTURO,
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE,
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO,
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA UPRAVO,
UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA,
UPRAVNA ENOTA ŠMARJE PRI JELŠAH,
VE?ER ?ASOPISNO ZALOŽNIŠKO PODJETJE D.D.,
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTI?NI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE,
ZAVAROVALNICA MARIBOR D.D.,
ZLATARNA CELJE D.D. in še mnoga druga…


 
Hitre povezave:
» naročanje napotnic
» naročanje dela
» vpis zaposlitve