keš študentski servis
 « študenti
  Dohodnina 2005  
Znesek na napotnici naj ne bo višji kot 100.000 SIT.
 
Splošno o dohodnini
S 1.1.2005 za?ne veljati nov Zakon o dohodnini in s tem nekaj pomembnih sprememb na podro?ju študentskega dela.
več o tem»
Obveš?anje
Delodajalec, ki zaposli študenta ali dijaka, mora o tem, s predložitvijo napotnice obvestiti Dav?no upravo Republike Slovenije in Inšpektorat Republike Slovenije za delo najpozneje na dan za?etka dela.
več o tem»
Akontacija dohodnine
Akontacija se obra?unava le za zneseke na napotnici oz. za izpla?ila, ki so višja kot 100.000 SIT.
več o tem»
Dav?ne olajšave
Olajšava za študentsko delo se bo zmanjšala za ?etrtino.
več o tem»
DURS - Dav?ni urad
Seznam dav?ni uradov z naslovi in kontaktnimi podatki:
več o tem»
Inšpektorat za delo
Seznam Inšpektratov za delo z naslovi in kontaktnimi podatki:
več o tem»
 
Hitre povezave:
» naročanje napotnic
» naročanje dela
» vpis zaposlitve
Datoteke:
» Pooblastilo - Obveš?anje
» Pooblastilo - Zavarovanje