keš študentski servis
 « podjetja
  Razgovor  
Znesek na napotnici naj ne bo višji kot 400 EUR-ov.
 

Kaj moram storiti pred razgovorom, katera vprašanja mi bodo zastavili, kaj moram vprašati...

Na razgovor se je potrebno dobro pripraviti in zbrati ?im ve? informacij o podjetju in delovnem mestu za katerega kadidirate.

Zna?ilna vprašanja na razgoru:
· Povejte mi kaj o sebi!
· Zakaj zaprošate za to službo?
· Kaj veste o tem delu ali podjetju in kaj lahko storite za organizacijo?
· Kako bi se opisali?
· Katere so vaše najve?je prednosti?
· Katere so vaše najve?je slabosti?
· Kakšno delo najraje opravljate?
· Za kaj se zanimate v prostem ?asu?
· Ob kakšnih dosežkih ob?utite najve?je zadovoljstvo?
· Katera je bila vaša najhujša napaka, ki ste jo naredili na prejšnjem delovnem mestu?
· Zakaj ste zapustili prejšnjo službo?
· Kako so vaše izkušnje ali izobrazba povezane s tem delom?
· Kje se vidite ?ez 5 let?
· Kakšne cilje imate v življenju?
· Koliko ste zaslužili v prejšnji službi?

Katera vprašanja naj bi postavili delodajalcu:
· Kakšno je delovno mesto, za katerega se potegujem?
· Kakšne naloge bi opravljal(a), ?e bi me najeli?
· Kakšno odgovornost bi imel (a)?
· Kaj pri?akujete, da bom izvrševal(a)?
· Naj bi delal(a) v skupini? Komu naj bi poro?al(a)?
· Kdo je dolžan poskrbeti za moje usposabljanje?
· Na kakšen na?in in kdo bo ocenjeval moje delo?
· Kakšne prednosti in slabosti so imeli ljudje, ki ?e opravljali to delo?
· Kako se Vam(izpraševalcu) zdi tukaj?
· Bi lahko spoznal osebo za katero bom delal(a)?
· Bi lahko videl(a) delovno mesto, za katerega kandidiram?

Katera vprašanja si moram postaviti preden sprejmem ponudbo?
· Kaj vsebuje to delo?
· Ali so moja znanja in veš?ine res primerne za to delo?
· Ali bi rad(a) delal(a) s temi ljudmi?
· Kako naj delodajalca prepri?am, da imam posebne lastnosti,veš?ine, ki me razlikujejo od ostalih kandidatov?
· Ali ga lahko prepri?am, da me zaposli za pla?o, ki jo potrebujem ali želim?


 
Preberite še:
» Zaposlitve (Seznam del)
» Študentsko delo
» Prošnja & življenjepis
» Razgovor
Hitre povezave:
» vpis v servis
» naročanje napotnic
» prosta dela
» zaposlitve
Datoteke:
» Življenjepis
» Prošnja
Zadnjih 5 prostih del:
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1