keš študentski servis
 « podjetja
  Študentski zaslužek  
Znesek na napotnici naj ne bo višji kot 400 EUR-ov.
 
Vrnjena napotnica
Servis lahko pla?a štundentu, šele ko je napotnica vrnjena na servis.
več o tem»
Avansiranje
Na podlagi vrnjene napotnice lahko servis nakaže prejemek študentu še pred pla?ilom podjetja.
več o tem»
Zakaj prejmete denar prej kot drugod?
En izmed glavnih ciljev servisa je zagotoviti študentu denar v najkrajšem možnem ?asu.
več o tem»
Kako najhitreje do denarja?
?e podjetje takoj po kon?anem delu izpolni in potrdi napotnico, jo vrne po faksu imate lahko denar na svojem ra?unu že v 1 uri.
več o tem»
SMS
Ko Vam nakažemo prejemek, Vam pošljemo SMS sporo?ilo.
več o tem»
 
Hitre povezave:
» vpis v servis
» naročanje napotnic
» prosta dela
» zaposlitve
Zadnjih 5 prostih del:
POMOČ V TRGOVINI ŠENTRUPERT
1 1
1 1
1 1
1 1