keš študentski servis
 « podjetja
  Dohodnina 2006  
Znesek na napotnici naj ne bo višji kot 400 EUR-ov.
 
Dohodnina 2006
S 1.1.2005 je prišlo do spremembe dav?ne zakodaje, ki poslabšala dav?ni status študentov. uvedena je akontacija dohodnine, znižale so se olajšave...
več o tem»
Akontacija dohodnine
Akontacija dohodnine je predpla?ilo za primere, ko bo moral zavezanec (študent, dijak) za posamezno leto pla?ati dohodnina.
več o tem»
Davčne olajšave
Študenti in dijaki lahko uveljavljavo ve? dav?nih olajšav, najpomembnejša je posebna olajšava v višini 1,2 mio SIT.
več o tem»
Dohodnina in davčna osnova
Dohodnina je davek, ki ga plačujemo od prejeti dohodkov. Dohodnina se iza?una na podlagi dav?ne osnove in dav?ne stopnje. Ve?ino študentov ne bo pla?alo dohodnine.
več o tem»
Primer izra?una dohodnine
Oglejte si nekaj primerov izra?una dohodnine.
več o tem»
Študentska pobuda
Študenti in Študentska organizacija Slovenije si želijo izboljšati dav?ni status in popraviti nekatere neumnosti v novi dohodninski zakonodaji. Vlade se do študentov obnašajo kot nekakšnih sezonskih delavcev.
več o tem»
 
Hitre povezave:
» vpis v servis
» naročanje napotnic
» prosta dela
» zaposlitve
Zadnjih 5 prostih del:
POMOČ V TRGOVINI ŠENTRUPERT
1 1
1 1
1 1
1 1