keš študentski servis
 « podjetja
  Davčne olajšave  
Znesek na napotnici naj ne bo višji kot 400 EUR-ov.
 

Študenti in dijaki lahko uveljavljavo ve? dav?nih olajšav, najpomembnejša je posebna olajšava v višini 1,2 mio SIT.

Dohodnina se pla?uje od dav?ne osnove, zmanjšane za olajšave. Dav?na osnova je vsak prihodek, ki ga študent ali dijak ustvari z delom preko študentskega servisa, zmanjšan za 10%.

Študenti in dijaki bodo koristili predvsem tri olajšave:

- splošno olajšavo v višini 591.900 SIT,
- študentsko olajšavo v višini 1.200.000 SIT in
- olajšavo za razli?ne namene v vred. 2% od letne dav?ne osnove.

Splošno olajšavo lahko koristijo samo študenti in dijaki, ki niso vzdževani družinski ?lani. Vzdrževani družinski ?lani so vsi tisti študenti in dijaki, ki jih starši uvljavljajo kot dav?no olajšavo.

Študentsko olajšavo lahko koristijo le tisti študenti in dijaki, katerih dohodki ne presegajo 1,6 mio SIT in niso starejši kot 26 let. Študentsko olajšavo lahko koristijo tudi tisti, ki so starejši kot 26. let in so se vpisali na študij pred 26. letom, a ne dlje kot 6 šest let za dodiplomski študij in ne dlje kot 4 leta za podiplomski študij.

Olajšavo za razli?ne namene bodo koristili lahko vsi, ki so svoj denar porabili humanitarne namene, nakup leposlovja, nakup nosilcev audio-video vsebin, pla?ane šolnine in zneske za nakup u?benikov in strokovne literature, pla?ane zneske za priklop na internet in nakup ustrezne terminalne opreme... (112. ?len Zakon o dohodnini). Tako ne pozabite hraniti ra?unov za te nakupe.


 
Preberite še:
» Dohodnina 2006
» Akontacija dohodnine
» Davčne olajšave
» Dohodnina in davčna osnova
» Primer izra?una dohodnine
» Študentska pobuda
Hitre povezave:
» vpis v servis
» naročanje napotnic
» prosta dela
» zaposlitve
Zadnjih 5 prostih del:
POMOČ V TRGOVINI ŠENTRUPERT
1 1
1 1
1 1
1 1