keš študentski servis
 « podjetja
  Dohodnina 2006  
Znesek na napotnici naj ne bo višji kot 400 EUR-ov.
 

S 1.1.2005 je prišlo do spremembe dav?ne zakodaje, ki poslabšala dav?ni status študentov. uvedena je akontacija dohodnine, znižale so se olajšave...

:: akotacija dohodnine

Akontacija dohodnine je predpla?ilo za primere, ko bo moral zavezanec (študent, dijak) za posamezno leto pla?ati dohodnina. Obveznost iz naslova morebitne dohodnine se tako porazdeli ?ez celo leto.
V primeru, da študentu ne bo potrebno pla?ati dohodnine, mu bodo vpla?ane akontacije vrnjene.

Akontacija za študentsko delo se obra?unva ?e znesek na napotnici oz. izpla?ilo študentu presega 100.000 SIT. Stopnja akontacije znaša 25%. Ve? o akontaciji...

:: dav?ne olajšave

Za študente in dijake so pomembni:
- splošna olajšava v višini 591.900 SIT in
- študentska olajšava v višini 1.200.000 SIT.

Splošno olajšavo lahko koristijo samo študenti in dijaki, ki niso vzdževani družinski ?lani, medtem ko študentsko olajšavo lahko koristijo le tisti študenti in dijaki, katerih dohodki ne presegajo 1,6 mio SIT in niso starejši kot 26 let. Študentsko olajšavo lahko koristijo tudi tisti, ki so starejši kot 26. let in so se vpisali na študij pred 26. letom, a ne dlje kot 6 šest let za dodiplomski študij in ne dlje kot 4 leta za podiplomski študij.

:: dohodnina

Dohodnina se izra?nuna na podlagi dav?ne osnove in dohodninske lestvice. Ve?ino študentov bo po novem moralo oddati dohodninsko napoved. 
Preberite še:
» Dohodnina 2006
» Akontacija dohodnine
» Davčne olajšave
» Dohodnina in davčna osnova
» Primer izra?una dohodnine
» Študentska pobuda
Hitre povezave:
» vpis v servis
» naročanje napotnic
» prosta dela
» zaposlitve
Zadnjih 5 prostih del:
POMOČ V TRGOVINI ŠENTRUPERT
1 1
1 1
1 1
1 1