keš študentski servis
 « podjetja
  Dohodnina in davčna osnova  
Znesek na napotnici naj ne bo višji kot 400 EUR-ov.
 

Dohodnina je davek, ki ga plačujemo od prejeti dohodkov. Dohodnina se iza?una na podlagi dav?ne osnove in dav?ne stopnje. Ve?ino študentov ne bo pla?alo dohodnine.

Z dohodnino so obdav?eni dohodki in dobi?ki, ne glede na vrsto, razen ?e ni z Zakonom o dohodnini druga?e dolo?eno (15. ?len ZDoh). Tako se štejejo v dav?no osnovo poleg dohodkov iz študentskega dela, tudi, avtorski honorarji, sejnine, dividende, pokojnine, katastrski dohodki...

V dav?no osnovo se ne vštevajo starševski dodatki, otroški dodatki, preživnine, štipendije (do višinie minimalne pla?e), šolnine (?e jih ne izpla?a povezana oseba)... (19. in 20. ?len ZDoh).

Dav?na osnova za dohodke iz študentskega dela se izra?una tako, da se vsi ti dohodki zmanjšajo za 10% (normirani stroški). Osnova za izra?un dohodnine so dav?ne osnove zmanjšane za uveljavljene dav?ne olajšave.

Dohodninska lestvica

naddo
1,300.000+ 16%
1,300.0002,540.000208.000 + 33% nad 1,300.000
2,540.0005,140.000617.200 + 37% nad 2,540.000
5,140.00010,330.0001,579.200 + 41% nad 5,140.000
10,330.000 3,707.100 + 50% nad 10,330.000

Primer izra?una dohodnine za študente in dijake. 
Preberite še:
» Dohodnina 2006
» Akontacija dohodnine
» Davčne olajšave
» Dohodnina in davčna osnova
» Primer izra?una dohodnine
» Študentska pobuda
Hitre povezave:
» vpis v servis
» naročanje napotnic
» prosta dela
» zaposlitve
Zadnjih 5 prostih del:
POMOČ V TRGOVINI ŠENTRUPERT
1 1
1 1
1 1
1 1