keš študentski servis
 « podjetja
  Akontacija dohodnine  
Znesek na napotnici naj ne bo višji kot 400 EUR-ov.
 

Akontacija dohodnine je predpla?ilo za primere, ko bo moral zavezanec (študent, dijak) za posamezno leto pla?ati dohodnina.

Obveznost iz naslova morebitne dohodnine se tako porazdeli ?ez celo leto.
V primeru, da študentu ne bo potrebno pla?ati dohodnine, mu bodo vpla?ane akontacije vrnjene.

Splošna stopnja akontacije znaša 25% in se obra?una za znesek na napotnici oz. izpla?ila, ki presegajo 100.000 SIT.

Izra?un akontacije dohodnine

Dohodek študenta 100.010 SIT
- 10% normiranih stroškov10.001 SIT
Osnova za akontacijo 90.009,00 SIT
Znesek akontacije 22.502,25 SIT
Izpla?ilo na tvoj ra?un 77.507,75 SIT
Dejanska stopnja22,5%


 
Preberite še:
» Dohodnina 2006
» Akontacija dohodnine
» Davčne olajšave
» Dohodnina in davčna osnova
» Primer izra?una dohodnine
» Študentska pobuda
Hitre povezave:
» vpis v servis
» naročanje napotnic
» prosta dela
» zaposlitve
Zadnjih 5 prostih del:
POMOČ V TRGOVINI ŠENTRUPERT
1 1
1 1
1 1
1 1