keš študentski servis
 « podjetja
  Univerze, fakultete...  
Znesek na napotnici naj ne bo višji kot 400 EUR-ov.
  Univerze v Sloveniji
Univerza v Ljubljani
Univeza v Mariboru
Univerza na Primorskem
Akademije, fakultete in visoke šole v Ljubljana
Akademija za glasbo
Akademija za gledališ?e, radio, film in televizijo
Akademija za likovno umetnost
Biotehniška fakulteta/
Ekonomska fakulteta
Fakulteta za arhitekturo
Fakulteta za družbene vede
Fakulteta za elektrotehniko
Fakulteta za farmacijo
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Fakulteta za matematiko in fiziko
Fakulteta za pomorstvo in promet
Fakulteta za ra?unalništvo in informatiko
Fakulteta za socialno delo
Fakulteta za strojništvo
Fakulteta za šport
Fakulteta za upravo
Filozofska fakulteta
Medicinska fakulteta
Naravoslovnotehniška fakulteta
Pedagoška fakulteta
Pravna fakulteta
Teološka fakulteta
Veterinarska fakulteta
Visoka šola za zdravstvo
Fakultete in visoke šole v Mariboru
Ekonomsko-poslovna fakulteta
Fakulteta za elektrotehniko, ra?unalništvo in informatiko
Fakulteta za gradbeništvo
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Fakulteta za kmetijstvo
Fakulteta za organizacijske vede
Fakulteta za policijsko-varnostne vede
Fakulteta za strojništvo
Medicinska fakulteta
Pedagoška fakulteta/
Pravna fakulteta
Visoka zdravstvena šola
Fakultete in visoke šole na primorskem
Fakultete za humanisti?ne študije Koper
Fakultete za management Koper
Pedagoška fakulteta Koper
Turistica - Visoka šola za turizem Portorož
Visoka šola za zdravstvo Izola

V kratkem ?asu bomo pripravili še seznam samostojnih visokošolskih organizacij.

 
Preberite še:
» Novice
» Spletni iskalniki
» Turisti?ne agencije
» Informacijske baze
» Za podjetne
» Študentski servisi
» Organizacije in klubi
» Univerze, fakultete...
Hitre povezave:
» vpis v servis
» naročanje napotnic
» prosta dela
» zaposlitve
Zadnjih 5 prostih del:
POMOČ V TRGOVINI ŠENTRUPERT
1 1
1 1
1 1
1 1